Thursday, June 7, 2012

Unmarried Couples and Children/ Niezamezni Rodzice i Dzieci

If you were never married but have children, you can also fight for custody, visitation and/or child support.  First, you have to show that the alleged father is the legal father – which can be done through a DNA test or through a voluntary acknowledgment of paternity or admission of paternity in Court.  After the admission or a DNA test, the process for visitation, child support or custody is pretty much the same as for married couples going through a divorce.

W stanie Illinois te osoby mające dzieci, lecz które nigdy nie były małżeństwem także mogą się starać o alimenty na dzieci i wizytacje.  W takich przypadkach należy najpierw udowodnić ojcostwo – można to zrobić przez test DNA, poprzez podpisanie aktu urodzenia dziecka, lub poprzez zaakeptowania ojcostwa w sądzie.  Jeżeli ojcostwo jest udowodnione, wtedy staranie się o alimenty na dzieci lub o wizytacje przebiega tak jak przy osobach mających dzieci, które były małżeństwem.

No comments:

Post a Comment