Tuesday, June 19, 2012

Tenancy Types Part 1: Tenancy by the Entirety / Rodzaje Wlasnosci Nieruchomosci Czesc 1:Tytul dla Malzenstw

One of the ways in which married couples can hold title to real estate is through tenancy by the entirety.  That option is only for married couples and it is usually the best way in which married couples can own real estate.  In this kind of a tenancy, if something happens to one of the spouses, real estate automatically passes through to the other spouse.  Moreover, since both parties are equal owners of the house, neither can sell without the other’s knowledge and permission.  Finally, this type of tenancy protects one spouse from the creditors of the other.

Jedna z opcji trzymania tytulu nieruchomosci, jest tak zwany tytul dla malzenstwa.  Jest to często najlepszy sposób w jaki mąż i żona mogą zostać właścicielami nieruchomosci.  Według tego rodzaju własności jeżeli coś się stanie jednej osobie, nieruchomosc automatycznie przechodzi w ręce drugiego małżonka bez żadnego procesu sądowego.  Ponieważ obydwoje, mąż i żona, są w równym stopniu uprawnieni do własności domu, ani mąż ani żona nie mogą sprzedać swojej części domu bez zgody drugiej osoby.  Ten tytul wlasnosci chroni takze malzonkow od kredytorow wspolmalzonka. 

Monday, June 11, 2012

Fault Grounds and Division of Property in Illinois/ Wina i Podzial Majatku przy Rozwodzie

A lot of people wonder whether fault in a breakup of a marriage has an impact on division of marital property.  In Illinois, although you can allege a fault ground for a dissolution of marriage proceeding, fault considerations usually do not play a role in division of marital assets.  As such, most people cite irreconcilable differences as the main reason for the break up of their marriage.

Wiele ludzi zastanawia sie czy wina gra role w podziale majatku malzenskiego.  W stanie Illinois, pomimo ze mozna skladac o rozwod z powodu jednej strony winy, wina w zasadzie nie ma znaczenia do podzialu majatku.  Poniewaz wina nie ma wplywu na podzial majatku, wiekszasc malzenstw sklada o rozwod z powodu niezgodnosci charakterow.

Thursday, June 7, 2012

Unmarried Couples and Children/ Niezamezni Rodzice i Dzieci

If you were never married but have children, you can also fight for custody, visitation and/or child support.  First, you have to show that the alleged father is the legal father – which can be done through a DNA test or through a voluntary acknowledgment of paternity or admission of paternity in Court.  After the admission or a DNA test, the process for visitation, child support or custody is pretty much the same as for married couples going through a divorce.

W stanie Illinois te osoby mające dzieci, lecz które nigdy nie były małżeństwem także mogą się starać o alimenty na dzieci i wizytacje.  W takich przypadkach należy najpierw udowodnić ojcostwo – można to zrobić przez test DNA, poprzez podpisanie aktu urodzenia dziecka, lub poprzez zaakeptowania ojcostwa w sądzie.  Jeżeli ojcostwo jest udowodnione, wtedy staranie się o alimenty na dzieci lub o wizytacje przebiega tak jak przy osobach mających dzieci, które były małżeństwem.

Wednesday, June 6, 2012

Joint vs Sole Custody/ Rodzaje Opieki Nad Dziecmi


If you are getting divorced and you have children, you have to decide whether you and your spouse can work out a joint parenting agreement or if you should have sole custody.  The main difference between joint and sole custody is that with joint custody, both parents have the right to make major decisions in the lives of their children related mainly to religion, health and education.  If you have sole custody, you are the one who will be making those decisions.

Rozwodzące się małżeństwa z dziećmi muszą zdecydować jaki rodzaj  opieki rodzicielskiej będzie obowiązywał po rozwodzie.  Jeżeli jeden rodzic będzie miał wylaczne prawo do opieki nad dziecmi czy też bedzie podział rodzicielstwa, czyli wspolna opieka nad dziecmi.  Główną różnicą pomiędzy wspolna opieka nad dziecmi a wylacznym prawm do opieki, jest to, że przy wspolnej opiece obydwoje rodziece mają prawo decydować o dzieciach, glownie w sprawach religii, zdrowia i wyksztalcenia.  Jeżeli jest wylaczne prawo do opieki, wtedy tylko jeden rodzic, ten mający wylaczne prawo do opieki nad dziecmi, będzie podejmował te decyzje.