Wednesday, June 6, 2012

Joint vs Sole Custody/ Rodzaje Opieki Nad Dziecmi


If you are getting divorced and you have children, you have to decide whether you and your spouse can work out a joint parenting agreement or if you should have sole custody.  The main difference between joint and sole custody is that with joint custody, both parents have the right to make major decisions in the lives of their children related mainly to religion, health and education.  If you have sole custody, you are the one who will be making those decisions.

Rozwodzące się małżeństwa z dziećmi muszą zdecydować jaki rodzaj  opieki rodzicielskiej będzie obowiązywał po rozwodzie.  Jeżeli jeden rodzic będzie miał wylaczne prawo do opieki nad dziecmi czy też bedzie podział rodzicielstwa, czyli wspolna opieka nad dziecmi.  Główną różnicą pomiędzy wspolna opieka nad dziecmi a wylacznym prawm do opieki, jest to, że przy wspolnej opiece obydwoje rodziece mają prawo decydować o dzieciach, glownie w sprawach religii, zdrowia i wyksztalcenia.  Jeżeli jest wylaczne prawo do opieki, wtedy tylko jeden rodzic, ten mający wylaczne prawo do opieki nad dziecmi, będzie podejmował te decyzje. 

No comments:

Post a Comment