Tuesday, June 19, 2012

Tenancy Types Part 1: Tenancy by the Entirety / Rodzaje Wlasnosci Nieruchomosci Czesc 1:Tytul dla Malzenstw

One of the ways in which married couples can hold title to real estate is through tenancy by the entirety.  That option is only for married couples and it is usually the best way in which married couples can own real estate.  In this kind of a tenancy, if something happens to one of the spouses, real estate automatically passes through to the other spouse.  Moreover, since both parties are equal owners of the house, neither can sell without the other’s knowledge and permission.  Finally, this type of tenancy protects one spouse from the creditors of the other.

Jedna z opcji trzymania tytulu nieruchomosci, jest tak zwany tytul dla malzenstwa.  Jest to często najlepszy sposób w jaki mąż i żona mogą zostać właścicielami nieruchomosci.  Według tego rodzaju własności jeżeli coś się stanie jednej osobie, nieruchomosc automatycznie przechodzi w ręce drugiego małżonka bez żadnego procesu sądowego.  Ponieważ obydwoje, mąż i żona, są w równym stopniu uprawnieni do własności domu, ani mąż ani żona nie mogą sprzedać swojej części domu bez zgody drugiej osoby.  Ten tytul wlasnosci chroni takze malzonkow od kredytorow wspolmalzonka. 

No comments:

Post a Comment