Tuesday, May 21, 2013

Child Support in Illinois

In Illinois, child support is calculated based on the obligor’s “net” income.  Such “net” income has a specific definition from the statute.  Our divorce attorneys can help both, the obligor and obligees, determine the proper amount of child support.
Polish speaking attorneys in Chicago.

W stanie Illinois podstawa do ustalenia kwoty naleznych alimentow na dziecko jest wysokosc zarobkow „netto” osoby zobowiazanej do platnosci. Wartosc „netto” jest specyficznie zdefiniowania w przepisach. Nasi adwokaci moga pomoc w ustaleniu wlasciwej wysokosci tych zobowiazan zarowno osobie, na ktorej ciazy obowiazek  placenia alimentow, jak i osobie upowaznionej do ich otrzymywania.
Polski adwokat w Chicago.

No comments:

Post a Comment